Επείγωντα περιστατικά

Όσο βαρυφορτωμένο και να είναι το πρόγραμμα μας, δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά! Είτε Dental emergencies can happen to anyone at anytime, regardless of age. Whether you are a new or existing patient, you can depend on us to alleviate your pain or repair fractured teeth, so you can get back into your normal routine as quickly as possible!

Despite our busy schedule, we always find time for dental emergency cases, and we put the needs of our patients first!